Moderní farmy pro výkrm kuřecích brojlerů

 

8 000 tun kuřecího masa ročně

V současné době vlastní naše společnost dva zemědělské areály pro výkrm brojlerů, farmy Klečůvka a Malhotice.
Koncem roku 2020 jsme po úspěšném dokončení výstavby dvou nových výkrmových hal na farmě Klečůvka dosáhli celkové kapacity našeho výkrmu 580 000 kuřat jednorázového zástavu.